Returhuset

____________________________________________________

Tillbaka till Våra företag

Returhuset

Re-design

Hemsida: Returhuset
E-post: helene.stjernlof@ostra.goteborg.se
Telefon: 031-365 44 43

Returhuset erbjuder arbetsträning för arbetssökande personer. Arbetsträningen syftar till att stärka deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Samtidigt får möbler, cyklar och mängder av olika material nytt liv och design.

Den bärande idén bakom Returhuset är att vara en arbets- och mötesplats som återanvänder och hushållar med resurser. Returhuset vill främja utvecklingen av kretsloppssamhället genom att arbeta för miljön med bland annat återvinning och återanvändande. På så sätt bidrar vi till en bättre miljö och stadsekologisk utveckling.

 

 

 

flowers5